Μέσα από εδώ παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους πόρους που είναι διαθέσιμοι από το INCREA για πρόσφυγες, μετανάστες, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές.

Ο παρών χώρος διατηρείται από τα μέλη της κοινοπραξίας INCREA και ενημερώνεται συχνά βάση νέων εμπειριών από κοινού με τους εταίρους από φορείς που εφαρμόζουν πιλοτικά το  πρόγραμμα και τα εργαστήρια INCREA.

Όλοι οι πόροι που αναφέρονται παρακάτω είναι απευθείας προσβάσιμοι κάτω από υποτομείς του INCREA .

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Η μεθοδολογία μάθησης καθορίζει βήμα προς βήμα τους στόχους και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μας προγράμματος ειδικά σχεδιασμένου για τους μετανάστες.

IO2-A1 Εκπαιδευτική μεθοδολογία (διαθέσιμη στα Αγγλικά)

Μαθημα 1

Επαγγελματική γλώσσα

Το πρώτο μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ενότητα:

Μάθημα γλωσσικών δεξιοτήτων

Μαθημα 2

Επωφεληθείτε από την τεχνολογία

Το δεύτερο μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ενότητα:

Μάθημα ψηφιακών δεξιοτήτων

Μαθημα 3

Δημιουργική Επιχειρηματικότητα

Το τρίτο μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ενότητα:

Μάθημα επιχειρηματικών δεξιοτήτων

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY