CCS Digital Education (CRYSTAL CLEAR SOFT) – Ελλάδα (Συντονιστής)

Crystal Clear Soft (CCS) είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού που ερευνά ενεργά τις καινοτόμες χρήσεις των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στις ψηφιακές εκδώσεις, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διάδοση της γνώσης. Προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, από τη σύλληψη και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μέχρι την δοκιμή και ανάπτυξη, η CCS έχει αναπτύξει εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε χιλιάδες αίθουσες σε όλο τον κόσμο! Η CCS είναι κατά κύριο λόγο εμπορική εταιρεία με διεθνή παρουσία και μια εντυπωσιακή λίστα των πελατών, ιδίως στους τομείς των εκδόσεων και την εταιρική εκπαίδευση.

MateraHub – Ιταλία

Η Materahub είναι μια κοινοπραξία που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο για να υποστηρίξει επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, ιδρύματα και οργανισμούς μέσω ευρωπαϊκών έργων. Για χρόνια, η Materahub υπήρξε ενδιάμεσος οργανισμός στο νότιο τμήμα της Ιταλίας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS + για νέους επιχειρηματίες, καθώς και για τον Ιταλό κύκλο του Creative Business Cup, τον σημαντικότερο διεθνή διαγωνισμό για δημιουργικές βιομηχανίες. Η Materahub είναι μέλος της Περιφέρειας Puglia Creativa και μέρος του CRESCO, του δικτύου πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων της Basilicata. Τέλος, η κοινοπραξία προσχώρησε πρόσφατα στο NICE, το Δίκτυο για την Καινοτομία στον Πολιτισμό και τη Δημιουργικότητα.

DomSpain – Ισπανία

Η DomSpain Consulting είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων που ειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των επαγγελματικών σπουδών και δεξιοτήτων, των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, των γλωσσών και των νέων τεχνολογιών. Ειδικεύεται σε ξένες γλώσσες, τεχνολογία υπολογιστών και οικονομία και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και εργαστηρίων, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες ανάγκες οποιασδήποτε μορφής (μακρόχρονα ή εντατικά μαθήματα, online ηλεκτρονική μάθηση κλπ.). Επιπλέον, διοργανώνει, σχεδιάζει και εκτελεί κάθε είδους κατάρτιση, διεθνή προγράμματα, σκίαση εργασίας κ.λπ., για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και διοικητικούς υπαλλήλους ή άτομα που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό.

UPI – Σλοβενία

Το UDSKA UNIVERZA ŽALEC είναι ένα δημόσιο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων στην περιοχή Savinja Valley της Σλοβενίας. Ειδικεύεται σε ποικίλα προγράμματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε διάφορες ομάδες-στόχους ενηλίκων, όπως οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι NEET, οι ηλικιωμένοι και οι ενήλικες εν γένει. Στα πολυάριθμα εθνικά και διεθνή μας προγράμματα (Erasmus +), συνεργαζόμαστε στενά με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε αφοσιωμένοι στην πορεία της δια βίου μάθησης και συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες των ομάδων στόχων μας.

Società Cooperativa Sociale Onlus (ARNERA) – Ιταλία

Η Società Cooperative Sociale Onlus – ARNERA είναι μια πολυεπίπεδη ένωση που ιδρύθηκε το 2014 από την Ένωση τεσσάρων διαφορετικών κοινωνικών συνεταιρισμών: Il Ponte, Il Cerchio, Paideia και Il Progetto. Η ARNERA εργάζεται σε διάφορες περιοχές της Τοσκάνης και είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της επικράτειας μέσω προσεκτικής ανάλυσης και εφαρμογής κατάλληλων στρατηγικών. Οι τομείς παρέμβασης είναι οι ακόλουθοι: η παιδική ηλικία, τα παιδιά και η νεολαία, η μεγάλη περιθωριοποίηση, η φροντίδα των εξαρτημένων, η φροντίδα των ηλικιωμένων. Η ARNERA στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και στην παροχή υπηρεσιών κοντά στην επικράτεια με σκοπό τη δικτύωση και την ενδυνάμωση προκειμένου να προωθηθεί η ποιότητα ζωής,

 

Cooperation Bancaire pour l’Europe – Βέλγιο

Η Coopération Bancaire pour l’Europe είναι ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικών Συμφερόντων (ΕΟΟΣ) με έδρα τις Βρυξέλλες, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε το 1992 από μια ομάδα ευρωπαϊκών τραπεζών. Η CBE έχει 10 μέλη από 3 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών τραπεζών και εμπορικών επιμελητηρίων, φτάνοντας σε ένα μεγάλο δίκτυο τραπεζών, ΜΜΕ και οικονομικών ενώσεων από όλη την Ευρώπη. Η CBE αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και στην συμβολή της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», παρέχοντας στα μέλη και τους πελάτες της πληροφορίες και υποστήριξη για την ορθή κατανόηση των πολιτικών και των στρατηγικών της ΕΕ. Ο τελικός στόχος της CBE είναι να υποστηρίξει τις καινοτόμες ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και να χρηματοδοτήσουν.

 

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY