Πνευματικό προϊόν (Intellectual Output) 1: Προσδιορισμός των δεξιοτήτων και των κενών των μεταναστών-στόχων που σχετίζονται με: γλωσσικές ικανότητες, επιχειρηματικό πνεύμα / ικανότητες, ψηφιακές βασικές δεξιότητες που εφαρμόζονται στον δημιουργικό / πολιτιστικό τομέα

IO1/A1: Ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων για έρευνα αγοράς και αξιολόγηση αναγκών

Τρία ερωτηματολόγια ειδικά για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες προκειμένου να προσδιοριστεί το γλωσσικό, ψηφιακό και επιχειρηματικό χάσμα μεταξύ αυτών και των χωρών υποδοχής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα για την πρώτη μας παραγωγή. Διατίθενται σε EN, IT, FR, SI, ΕΛ και ES.

 

Ερωτηματολόγιο γλωσσικών δεξιοτήτων

Ερωτηματολόγιο ψηφιακών δεξιοτήτων

Ερωτηματολόγιο επιχειρηματικών δεξιοτήτων

 

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια απευθυνόμενα σε κοινωνικούς λειτουργούς και στην άποψη των ενδιαφερομένων φορέων για την παρούσα κατάσταση των μεταναστών σε όλες τις χώρες-εταίρους. Διατίθενται σε EN, IT, FR, SI, ΕΛ και ES.

 

Ερωτηματολόγιο για Κοινωνικούς Λειτουργούς

Ερωτηματολόγιο για ενδιαφερόμενους φορείς

 

ΙΟ2/Α2: Έρευνα σε κάθε χώρα-εταίρο

 

Με τη βοήθεια των παραπάνω ερωτηματολογίων, όλοι οι εταίροι πραγματοποίησαν έρευνα στη χώρα τους για να προσδιορίσουν τις γλωσσικές, ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες που χρειάζονται οι πρόσφυγες για να ξεκινήσουν την δική τους δημιουργική επιχείρηση, καθώς και τη γνώμη των ενδιαφερομένων φορέων για το μεταναστευτικό. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν από κάθε εταίρο και είναι διαθέσιμα μόνο στα ΕΝ.

 

ΕλλάδαΒέλγιοΙταλία (έρευνα από τον οργανισμό ARNERA), ΣλοβενίαΙσπανίαΙταλία (έρευνα από τον οργανισμό MateraHub).

 

ΙΟ1/Α3: Ανάλυση και αναφορά

 

Η ακόλουθη αναφορά περιλαμβάνει μία συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων από όλες τις χώρες-εταίρους. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανακαλύψετε την Πανευρωπαϊκή αναφορά με όλα τα αποτελέσματα και συμβουλές.

 

Αναφορά Διεθνικής Συγκριτικής Ανάλυσης

 

Πνευματικό προϊόν (Intellectual Output) 2: Εκπαιδευτικά μαθήματα για πρόσφυγες συνδυάζοντας την εκμάθηση γλωσσικών, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων

ΙΟ2/Α1: Εκπαιδευτική μεθοδολογία

 

Αυτή είναι η μεθοδολογία που δημιουργήσαμε προκειμένου να ορίσουμε τους στόχους του σχεδίου και το μαθησιακό υλικό.

 

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

 

IO2/A2:Εκπαιδευτικά μαθήματα INCREA

 

Τα μαθήματα κατάρτισης INCREA είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μεταναστών, και στοχεύουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους που σχετίζονται με τις ανάγκες των δημιουργικών βιομηχανιών στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες.

 
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τις τρεις παρακάτω ενότητες, διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, καθώς και στα αγγλικά και τα αραβικά (για τις ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες):
1. Μάθημα γλωσσικών δεξιοτήτων: EN, GR, ES, IT, SI, FR
2. Μάθημα ψηφιακών δεξιοτήτων, EN, GR, ES, IT, SI, FR, AR
3. Μάθημα επιχειρηματικών δεξιοτήτων: EN, GR, ES, IT, SI, FR, AR

Πνευματικό Προϊόν (Intellectual Output) 3: Εγχειρίδιο "Από μετανάστης σε δημιουργικός επιχειρηματίας"

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές που σχετίζονται όχι μόνο με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη σύσταση μιας δημιουργικής επιχείρησης, αλλά και με όλα τα διοικητικά θέματα που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα των εταίρων.
 
Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες εταίρων, καθώς και στα αγγλικά και τα αραβικά: EN, EL, ES, IT, SI, FR, AR

Πνευματικό Προϊόν (Intellectual Output) 4: Σοβαρό Παιχνίδι για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας που αξιοποιεί το προσωπικό πολιτιστικό υπόβαθρο

Το παιχνίδι του INCREA είναι ένα online συνεργατικό παιχνίδι που χρησιμεύει ως εργαλείο αξιολόγησης σε συνδυασμό με τα μαθήματα κατάρτισης που παρέχονται στο πλαίσιο του δεύτερου πνευματικού προϊόντος.
 
IO4/A1,A3: Σχεδιασμός του παιχνιδιού
 
Το gameplay μαζί με τα γραφικά, τα avatars, τους κανόνες, τα χαρακτηριστικά, τις ροές εργασιών, τα στοιχεία gamification και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του παιχνιδιού περιγράφονται λεπτομερώς στο σχεδιασμό του Σοβαρού Παιχνιδιού INCREA .
 
Σενάρια του Σοβαρού Παιχνιδιού INCREA
 
Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Σοβαρού Παιχνιδιού INCREA
 
IO4 / A4: Ανάπτυξη και κυκλοφορία του Σοβαρού Παιχνιδιού
 
Το σοβαρό παιχνίδι περιέχει σύντομα σενάρια που εμφανίζονται ως ερωτήσεις εντός του παιχνιδιού. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, καθώς και στα αγγλικά και τα αραβικά.

Βρείτε το στον παρακάτω σύνδεσμο: http://demos.ccseducation.com/demogames/eu/increa/

Δελτία τύπου

Πολύγλωσσα δελτία τύπου σχετικά με το έργο.

Δελτίο τύπου 1: ENGRESITSIFR
Δελτίο τύπου 2: ENGR,ESITSIFR
Δελτίο Τύπου 3: EN, GR, ES, IT, SI, FR
Δελτίου Τύπου 4: EN, GR, ES, IT, SI, FR
Δελτίου Τύπου 5: EN, GR, ES, IT, SI, FR

Ενημερωτικά δελτία

Το αρχείο των ενημερωτικών δελτίων σχετικά με την πρόοδό μας στο έργο και σημαντικές ενημερώσεις αναφορικά με τον ευρύτερο τομέα του Μεταναστευτικού. Διαθέσιμα σε EN, IT, FR, SI, GR και ES.

 

Ενημερωτικό δελτίο 1: ENGRITSIESFR

Ενημερωτικό δελτίο 2: ENGRITSI, ESFR

Ενημερωτικό δελτίο 3: ENGRITSIESFR

Ενημερωτικό δελτίο 4: EN, GR, IT, SI, ES, FR

Προωθητικό βίντεο

Δείτε περισσότερα για το έργο και τους στόχους μας εδώ!

Φυλλάδιο του Έργου

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το φυλλάδιο του έργου μας εδώ !

Εκδηλώσεις

Βρείτε εδώ όλο το υλικό για τις εκδηλώσεις μας και γίνετε μέρος της ομάδας μας!

 

Εκδήλωση 1 – Αθήνα, Ιούνιος 2018:

Πρόσκληση: Διαθέσιμη σε EN και GR .

Πρόγραμμα: Διαθέσιμο σε GR.

Παρουσιάσεις: Διαθέσιμες σε GR. (Προεπισκόπηση του έργου , Αποτελέσματα και επόμενα βήματα)

Βίντεο: Διαθέσιμο σε EN .
 

Εκδήλωση 2 – Ρέους, Απρίλιος 2019:
Ατζέντα: Διαθέσιμη σε ES .
Παρουσιάσεις: Διαθέσιμες σε ES.
 

Εκδήλωση 3 – Ματέρα, Ιούλιος 2019:

Ατζέντα: Διαθέσιμη σε EN και IT .
Παρουσιάσεις: Διαθέσιμες σε EN .

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY