Tu zagotavljamo enotno dostopno točko do vseh virov za odrasle migrante, socialne delavce, učitelje in zainteresirane strani, ki so na voljo v okviru projekta INCREA.

Sedanji prostor vzdržujejo člani partnerstva INCREA in ga pogosto posodabljajo na podlagi novih izkušenj, ki jih partnerji delijo s pilotskim učnim načrtom in izvajanjem delavnic INCREA.

Vsi spodaj navedeni viri so na voljo na spletni strani pod poddomenami INCREA.

Metodologija učenja

Metodologija učenja določa korak za korakom cilje in razvoj tečaja usposabljanja za migrante.

IO2- A1 Učna metodologija

Poglavje 1

Strokovni jezik

Prvo poglavje obsega naslednji modul:

Tečaji INCREA-Jezikovna znanja

Poglavje 2

Zajema tehnologijo

Drugo poglavje obsega naslednji modul:

Tečaji INCREA-Digitalne veščine

Poglavje 3

Ustvarjalno podjetništvo

Tretje poglavje obsega naslednji modul:

Tečaji INCREA-Podjetniške spretnosti

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.