PRISTOP

Inovacija INCREA določa opredelitev novih modulov usposabljanja in metod za podporo migrantov in beguncev v njihovem integracijskem procesu v evropsko družbo z jezikovnimi in profesionalnimi/podjetniškimi veščinami.  

Ti moduli in metode bodo razviti z znanstveno metodologijo, ki bo temeljila na določanju profilih veščin, analizi potreb in razvoju prilagojenega usposabljanja. S prilagojenimi metodami in na podlagi znanstvene analize potreb in potencialov, bodo te metode zagotovile večje izobraževalne rezultate v primerjavi s tradicionalnimi metodami usposabljanja.

ELEMENTI

Učne dejavnosti projekta in razvoj gradiva za usposabljanje bo zasnovano glede na različne značilnosti, izobrazbo in odnos posameznikov. Teorija v ozadju je tako imenovana “Teorija več intelligence” od profesorja Howarda Gardnerja. Ta teorija razčlenjuje inteligenco v specifične (zlasti senzorne) modalitete, namesto, inteligence, kjer prevladuje ena splošna zmožnost.

V tej smeri bo INCREA razvila:

  • Priročnik »od migranta do kreativnega podjetnika«, ki vključuje običajne prakse kako ustvariti posel kot tudi teoretične nasvete za izboljšanje migrantovih veščin vodenja.

  • Inovativna ICT orodja temeljijo na metodologiji iger in vključujejo simulacijo življenjskih situacij, ki daje učinkovite rešitve.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.