OZADJE

 

Jezikovna vrzel

Danes socialna izključenost priseljencev in beguncev obstaja v številnih evropskih državah, čeprav se v naših izobraževalnih sistemih ne odraža. Zato se je treba spopadati z neenakostmi v izobraževanju in se vključiti v celovit boj za socialno pravičnost, da bi postala vrednota življenja univerzalna. Pridobivanje osnovnih komunikacijskih spretnosti in učenje jezika je osnova procesa vključevanja in dostopa do nadaljnjega učenja ter boljše možnosti do zaposlitve in socialne vključenosti.

Kreativni sektor

Po drugi strani pa obstaja izredna potreba po krepitvi sodelovanja priseljencev v družbi. Samo učenje jezika ne ustvarja priložnosti za zaposlitev in/ali obratno. Zato delodajalci zaradi pomanjkanja poklicnih, jezikovnih in podjetniških spretnosti skupaj z digitalnimi veščinami postanejo skeptični do migrantov glede zagotavljanja dostojnega delovnega okolja. Migranti/begunci morajo vedeti, kako se dela ali celo kako se ustvari novo podjetje in izboljša svoje praktične spretnosti, ki jih je treba uporabiti v podjetništvu.

 

MERITVE

 

Možnost za migrante

Projekt INCREA je namenjen podpori priseljencem/beguncem in socialnim delavcem v njihovem procesu vključevanja v evropske družbe, ki z izkoriščanjem orodij IKT povečujejo jezikovne in podjetniške sposobnosti.

Z izkoriščanjem svojega osebnega kulturnega ozadja bo projekt razvil celoten paket učnih gradiv, katerega cilj je odpraviti pomanjkanje ustreznega znanja in spretnosti v zvezi z zaposlovanjem (vključno z digitalnimi veščinami) ter spodbujati učenje jezikov, podjetništva in digitalnega znanja, da bi spodbudili podjetniški duh.

CILJI

 

Poseben namen predlaganega projekta je razvoj modulov usposabljanja in dejavnosti, ki upoštevajo različne značilnosti posameznikov, da jih podpirajo pri njihovem integracijskem procesu v evropskih družbah, ki izboljšujejo jezikovne in podjetniške sposobnosti. Zlasti se bo v projektu INCREA razvilo inovativno orodje IKT, ki bo temeljilo na metodologiji resne igre in se bo uporabljalo v mešanem učnem okolju, katerega cilj je prenos znanja na ciljno skupino migrantov/beguncev, skupaj s priročnikom, ki spodbuja kreativno podjetništvo in temelji na osebnem kulturnem ozadju.

PRODUCTS

<br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/www/increa.erasmusplus.website/wp-content/themes/identifeye/page-about.php</b> on line <b>83</b><br />

Priročnik

Priročnik, “Od migranta do ustvarjalnega podjetnika”, bo podpiral ustvarjalne podjetnike v prihodnosti, ki bodo ustvarjali in razvijali svoje poslovanje. Opredelil bo vrsto nasvetov za ustvarjalne podjetnike, ki bi radi bolje razumeli, kako se voditi podjetje. Prav tako bo vseboval “tehnični del”, ki se bo osredotočal na to, kako pridobiti posojilo, kako napisati poslovni načrt in oblikovati poslovni model. Drugi del priročnika bo namenjen osnovnim pravilom prava družb in vsemi upravnimi in birokratskimi postopki, potrebnimi za ustanovitev in vodenje podjetja.

<br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/www/increa.erasmusplus.website/wp-content/themes/identifeye/page-about.php</b> on line <b>83</b><br />

Orodje

Orodje IKT bo odvisno od metodologije resne igre, ki se nanaša na navidezno okolje, sestavljeno iz interaktivnih simulacij, ki spodbujajo dejanske situacije. V tem kontekstu bo ustvarjeno orodje, ki temelji na priročniku “Od migranta do ustvarjalnega podjetnika”, ki bo spodbujalo podjetniški duh, ki temelji na osebnem kulturnem ozadju. To ozadje bo osnova za uporabo novih ustvarjalnih idej o razvoju podjetja. Igra bo posebej zasnovana in prilagojena tako, da bo za uspešno dokončanje njenih ravni potrebno resnično razumevanje konceptov INCREA.

UČINEK

 

Pričakovani učinek projekta je povezan z glavnimi cilji projekta:

  1. Socialno vključevanje novih priseljencev, da se poveča njihov prispevek k razvoju inovativnega razvoja. V Evropi, pa v bližnji prihodnosti ustvarja nove zaposlitvene možnosti.
  2. Konzorcij namerava povečati ozaveščenost o koristih socialnih inovacij in vključevanja ter možnostih, ki jih ponujajo ljudje z različnimi kulturami, s ciljem, da se vzpostavi tudi vzvod med različnimi opredeljenimi zainteresiranimi stranmi. V zvezi s tem je cilj projekta tudi vplivati na spodbujanje in širjenje vpliva naložb.
  3. Na lokalni ravni bo projekt lokalnim udeležencem in zainteresiranim stranem omogočil orodja in tehnike za izboljšanje postopkov vodenja in razvijanja svojih dejavnosti za doseganje ciljev.
  4. Na regionalni ravni se bo povečalo vključevanje migrantov v gospodarsko tkivo uresničilo v splošni gospodarski rasti in zmanjšanju socialne revščine.
  5. Na nacionalni, evropski in mednarodni ravni bo projekt vplival na politiko in pripomogel k oblikovanju prihodnosti socialne in delovne vključenosti, dokler se partnerji še naprej učijo drug od drugega.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.